Historien om Fyrkroen

Fyrkroen har en lang historie bag sig og har eksisteret siden 1772. Nyder man en middag på Fyrkroen oplever man samtidig det unikke historiske sted, hvor det østlige fyr lyste indtil 1898.

Historien om de to fyr ved Nakkehoved

Indtil slutningen af 1700-tallet fandtes kun Skagen og Anholt Fyr til at lede skibsfarten gennem Kattegat, og fra 1560 et fyr på Kullen til at vise sejlruten mod Øresund. Forskellige forslag og et kommissionsarbejde medførte, at det besluttedes at opføre et fyr på Kronborg Slot, og ved kongelig resolution af 10. december 1770 at opføre to fyr ved Nakkehoved (for at kunne adskille disse fra det enlige fyr på Kullen). Nakkehoved-fyrene tegnedes af arkitekt G.D. Anthon, byggedes for kongens regning og stod færdige i 1772. Begge var murede, firkantede fyr, der var sammenbygget med gavlen på fyrpasserboliger.

Det vestlige fyr var det højeste med en højde på 9 meter, mens det østlige var 7,5 meter. Det var ledefyr med åbne kulbål i en jernkurv på toppen af tårnene. Sigtelinjen til de to fyr holdt skibene klar af grundene nord for Gilleleje.

De to fyr brændte kun i perioden 1. april31. august 1772, da der straks opstod strid om betaling af fyrafgift. De tændtes først igen i 1800 på initiativ af overlods (senere kontreadmiralPoul Løvenørn, som benyttede fyrene til at eksperimentere med fyrteknik. Fyrene fik installeret lanterner, så det nu var lukkede kulfyr med specielle anordninger til sikring af trækket til forbrændingen.

 

1833 blev begge fyr ombygget til at bruge olie, og fik desuden installeret et spejlapparat, som viste fast, hvidt lys. Det vestre fyr fik 18 spejle med tilhørende lamper og det østre 8 spejle og lamper.

Det østlige fyr blev taget ud af brug i 1898Samtidig forhøjedes det vestre tårn til den nuværende højde på 21 m, og forsynedes med et roterende linseapparat og en 6-vægers brænder. I 1906 skiftedes til en glødenetsbrænder, og brændstoffet ændredes fra olie til petroleum. I 1955 skiftedes til elforsyning med en glødelampe som lysgiver. Fyret var bemandet indtil 2003, hvor den sidste overfyrpasser, der også beboede fyrmesterboligen, gik på pension.

Gammelt postkort fra Fyrkroen
Se video om Nakkehoved Fyr

Kontakt

Restaurant Fyrkroen

Fyrvejen 29, 3250 Gilleleje

Tlf. +45 4830 0225

Mail: info@fyrkroen.dk

Åbningstider

Se vinteren åbningstider her

Sociale medier

  • Facebook
kontrol_smiley_37.gif